Selecteer een pagina

Een leven zonder parkeerplaatsverlichting is haast ondenkbaar. Omdat ons leven van vandaag de dag nauwelijks ondenkbaar is zonder auto’s. Op basis hiervan is het noodzakelijk om niet alleen te zoeken naar mogelijkheden en open ruimtes voor doorgaand verkeer, maar ook om geschikte ruimtes te creëren voor stilstaand verkeer. Het is echter vaak zo dat deze parkeerplaatsen vanuit stedenbouwkundig oogpunt vaak verborgen zijn achter of onder veel groen. Soms is er ook de vraag om de lichtpalen onopvallend laag te houden. Rijden naar het werk in het donker is voor sommige mensen al moeilijk genoeg. Als u dan bij gebrek aan goed verlichte parkeerplaatsen de weg naar het kantoor moet zoeken, is het begin van de dag nogal stressverhogend. Het rijden in, uit en rond de auto vereist een goede verlichting in het donker. Vooral voor vrouwen verhoogt dit het gevoel van veiligheid. De basisprincipes van de verlichting van parkeerterreinen zijn dan ook belangrijk voor de doorstroming van het verkeer en de veiligheid voor het leven van de gebruikers.

PARKEERPLAATSVERLICHTING HET ‘ONDERGESCHOVEN KINDJE’

Het gevolg hiervan is dat parkeerplaats verlichting weinig ruimte krijgt. Aan de ene kant is er veel groen en bomen om “mee te worstelen” en aan de andere kant is er de vraag naar voldoende en optimale verlichting voor de verschillende parkeerplekken en -garages. Vooral op parkeerterreinen is er een hoog risico op een aanrijding voor voertuigen en voorbijgangers. Toegang, vertrek en het zoeken naar het voertuig maken een stilstaande verlichting van de parkeerplaatsen in het donker noodzakelijk. Bovendien moet de verlichting het gevoel van veiligheid verhogen, vooral voor vrouwen.

VEILIGHEID STAAT OP DE EERSTE PLEK

De basis van het ontwerp is in de eerste plaats de veiligheid. Het moet veilig zijn voor zowel de doorstroming van het verkeer als de veiligheid voor de individuele gebruiker. Relatief lage masthoogtes, fraai vormgegeven armaturen met goede lichttechniek en de parkachtige opstelling van de lichtpunten, makenof breken een parkeerterrein. De manier waarop voetgangers en voertuigen bepaalde gebieden gezamelijk gebruiken, is heel verschillend. Juist vanwege de verschillende risiconiveaus moeten de gebieden die als parkeerzone voor voertuigen worden gebruikt en waarop wordt geparkeerd, anders worden bekeken. De professionals van Schréder hebben hier hun dagelijkse werk van gemaakt. En met succes. Kijk gerust op hun website voor meer informatie: www.schreder.com.